Obligativitatea depunerii declarației de beneficiar real – Modificarea Legii 129/2019

Vă informăm că în data de 30.04.2021 a intrat în vigoare Legea nr. 101/2021 prin care s-a modificat regimul juridic al declarației privind beneficiarul real (reglementată prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului), după cum urmează:

1. S-a reintrodus obligația de a depune declarația privind beneficiarul real și de către persoanele juridice supuse înregistrării în registrul comerțului, care sunt constituite doar din asociați persoane fizice.

Această obligație a fost anterior abrogată din Legea nr. 129/2019, fiind reintrodusă începând cu 30.04.2021. Singurele companii exceptate de la obligația de a depune declarația privind beneficiarul real rămân regiile autonome, precum și societățile naționale, deținute integral sau majoritar de stat.

2. Obligația de a depune declarația privind beneficiarul real există atât la înmatriculare, cât și anual sau ori de câte ori intervine o modificare a beneficiarului real. 

In ce privește depunerea anuala, termenul de depunere a declarației anuale este de 15 zile de la aprobarea (iar nu depunerea) situațiilor financiare anuale.

În cazul în care ați aprobat situațiile financiare pentru anul 2020 înainte de data de 30.04.2021, recomandarea noastră este să depuneți declarația privind beneficiarul real cât mai curând posibil, de preferat cu respectarea unui termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Legii nr. 101/2021. Declarația privind beneficiarul real se depune la registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică, (a) personal, prin reprezentantul legal, (b) în formă autentificată de notarul public ori (c) atestată de avocat.

3. Dispozițiile legale cu privire la asociații și fundații rămân neschimbate. Astfel, sunt excluse în continuare de la obligația de a depune declarația privind beneficiarul real asociațiile și fundațiile constituite doar din persoane fizice.

Vă reamintim că Legea nr. 129/2019 prevede, pe lângă obligația de a depune declarația de beneficiar real, și alte obligații în sarcina entităților raportoare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor.

Sunt entități raportoare spre exemplu consultanții fiscali, auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, societățile de asigurare, brokerii de asigurare, precum și alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri și efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro.

Prin Legea nr. 101/2021 s-a precizat că entitățile raportoare sunt obligate să transmită către Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor un raport pentru tranzacții suspecte atunci când acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că: bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului ori informațiile pe care entitatea raportoare le deține pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi.

Pentru orice informații suplimentare, lămuriri sau discuții punctuale asupra acestor modificări, precum și pentru suport în îndeplinirea obligațiilor sus-menționate, nu ezitați să ne contactați.

Echipa Paulopol vă stă la dispoziție oricând cu mai multe informații despre acest subiect și ne puteți contacta pe adresa de e-mail office@paulopol.ro .