Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Paulopol Attorneys & Counselors (denumirea generica folosita pentru asocierea formata din Cabinet de Avocat “Dan Paulopol-Necula”, cabinetele afiliate, avocati colaboratori, personal auxiliar) cu sediul social in Calea Vacaresti, nr. 207, Sector 4, Bucuresti, punct de lucru si corespondenta in Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 2, camera 206, Sector 4, Bucuresti, CIF RO 23864804, in calitate de operator de date personale va informeaza asupra politicii de prelucrare a datelor dumneavoastra in contextul serviciilor juridice oferite.

Paulopol Attorneys & Counselors respecta datele dumneavoastra personale atat prin prisma dispozitiilor Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cat si prin prisma obligatiilor privind secretul profesional impuse de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Datele personale prelucrate

 • Informatii de contact (nume, premune, e-mail, numar de telefon, adresa postala, adresa de domiciliu, numar de fax, denumirea postului ocupat in societatea angajatoare/colaboratoare);
 • Informatii in legatura cu serviciile juridice solicitate (instructiuni, detalii despre litigii, etc.);
 • Date personale sensibile (date de sanatate, date privind aparteneta politica, date privind condamnarile penale si infractiunile comise);
 • Date privind interactiunea cu dumneavoastra (corespondenta, vizite la birou, etc);
 • Date colectate prin intermediul cookie-urilor (aici o sa punem un link catre politica de cookies);

Scopurile prelucrarii datelor

 • Prestarea de catre Paulopol Attorneys & Counselors de servicii juridice, fiscale si in materie de insolventa, inclusiv reprezentarea in fata autoritatilor publice si a instantelor de judecata;
 • Informari privind noutatile legislative de interes;
 • Comunicari si materiale despre serviciile oferite de Paulopol Attorneys & Counselors;
 • Respectarea obligatiilor legale de raportare catre autoritatile publice;
 • Gestionarea relatiei contractuale cu clientiil

Prelucrarea datelor personale de catre imputerniciti

Datele dumneavoastra pot fi prelucrate de catre imputerniciti ai Paulopol Attorneys & Counselors pentru indeplinirea scopurilor mai sus mentionate. Cu titlu exemplificativ enumeram:

 • societati care presteaza servicii de gazduire si mentenanta soft-urilor IT (baze de date, platforme web, sisteme de management intern, etc.);
 • societati care presteaza servicii de transport si curierat;
 • specialisti din domeniul juridic (alti avocati colaboratori, mediatori, consilieri in proprietate intelectuala, executori judecatoresti, notari publici, consultanti sau experti implicati in cauzele gestionate, traducatori, etc.);

Datele cu caracter personal pe care le divulgam catre persoanele imputernicite de noi sunt limitate la informatiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii si le solicitam acestora sa nu utilizeze datele cu caracter personal in niciun alt scop.

Transferul datelor cu caracter personal in strainatate

In contextul indeplinirii operatiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate in strainatate catre state din Uniunea Europeana („UE”) sau Spatiul Economic European („SEE”).

Durata prelucrarii

Va vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare.

In cazul avem un interes legitim sau o obligatie legala de a prelucra in continuare datele dumneavoastra cu caracter personal in alte scopuri, veti fi informati in mod corespunzator.

Odata ce perioada de prelucrare indicata mai sus expira, iar Paulopol Attorneys & Counselors nu mai are motive legale sau legitime de a va prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi sterse in conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

Drepturile dumneavoastra in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal

Dreptul de a accesa informatiile

Aveti dreptul de a solicita un raport al datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram.

Dreptul la rectificare

Daca datele dumneavoastra personale sunt incorecte, aveti dreptul sa ne cereti sa le rectificam.

In cazul in care comunicam tertilor date corectate ulterior, vom informa si tertii respectivi in acest sens.

Dreptul de a va opune prelucrarii datelor

Puteti sa va opuneti primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastra.

Nu puteti sa va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre Paulopol Attorneys & Counselors  daca avem obligatia legala de a le prelucra daca este necesar sa incheiem un contract cu dumneavoastra.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Aveti dreptul de a ne solicita sa restrictionam utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cazul in care:

 • considerati ca informatiile sunt inexacte;
 • considerati ca prelucram datele in mod ilegal;

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul sa ne solicitati sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal direct dumneavoastra sau unei alte societati.

Dreptul la stergere

Puteti sa ne solicitati stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal daca:

 • datele nu mai sunt necesare in scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, daca este cazul;
 • o reglementare a Uniunii Europene sau a unui stat membru al Uniunii Europene impune stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre Paulopol Attorneys & Counselors .

Dreptul la reclamatii

Daca doriti sa va exercitati drepturile mai sus mentionate, va rugam sa ne contactati folosind urmatoarele date de contact:

Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 2, camera 206, Sector 4, Bucuresti;

E-mail: office@paulopol.ro;

Fax:021.387.34.78;

Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege.

Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este facuta cu incalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania.

Ne rezervam dreptul de a actualiza periodic prezenta politica in acord cu modul in care prelucram datele dumneavoastra sau cu modificarile legislative.

Cea mai recenta actualizare a prezentei politici a fost realizata in luna mai 2018.