Reglementări referitoare la protejarea secretelor comerciale (I)

Reglementări referitoare la protejarea secretelor comerciale (I)

Ordonanța de urgență nr. 25/2019 privind protecţia know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale a acestora a intrat în vigoare la data de 19 aprilie 2019.

Având în vedere dezvoltarea continuă a pieței de afaceri, acest act normativ introduce o măsură extrem de utilă și nouă în businessul românesc – protecția secretului comercial.

Această protecție este necesară pentru a înlătura practicile anticoncurențiale întrebuințate de unele societăți care apelează la mijloace nelegale pentru a-și crește poziția pe piață.

Secretele comerciale sunt informații care oferă un avantaj unei societăți pe piața de afaceri și care au fost dezvoltate de firmă de-a lungul timpului, în cadrul activității sale și cu experiența proprie.

Aflarea acestora de către competitori poate prejudicia grav afacerea prin scăderi economice, pierderea clientelei sau a furnizorilor.

Exemple de secrete comerciale:

  • politica de prețuri: în cazul în care un competitor ar afla prețurile oferite de o companie clienților săi și mecanismul formării prețurilor, acest concurent ar putea să vină cu oferte mai avantajoase pentru a atrage clienții societății;
  • costuri: competitorii pot afla despre contracte avantajoase pe care le are o societate cu furnizorii și pot încheia la rândul lor contracte cu aceștia;
  • aspecte de management intern – există aspecte în coordonarea activității curente a unei societăți care ajută afacerea să se dezvolte și care, odată aflate de o societate concurentă, să îi ofere acesteia din urmă un avantaj pe piață;
  • lista de furnizori, colaboratori și clienți – aceștia pot fi abordați de societăți concurente care să îi determine să renunțe la contractele încheiate cu societatea în cauză;
  • tipuri noi de servicii;
  • tehnici de comercializare, planuri și strategii de marketing;
  • studii de piață;
  • statusul produselor / serviciilor în curs de dezvoltare;
  • planul de afaceri pe termen mediu și lung.

Toate aceste informații, odată ajunse la cunoștința competitorilor, nu mai constituie un avantaj pentru societatea care le deține, ci pentru acești concurenți.