Rezumat al măsurilor fiscal bugetare pentru sprijinirea companiilor în contextul situației COVID-19

Rezumat al măsurilor fiscal bugetare pentru sprijinirea companiilor în contextul situației COVID-19

În Monitorul Oficial nr. 230 din 21.03.2020 a fost publicată OUG 29/2020 care conține măsurile fiscal-bugetare pentru sprijinirea companiilor în contextul situației actuale. Iată pe scurt câteva prevederi, pentru informații detaliate, va rugăm să ne contactați.

1.

Se prorogă oficial primul termen pentru plata impozitelor și taxelor locale (impozitelor pe clădire, teren și mjloace de transport) de pe 31.03.2020, pe 30.06.2020. Măsura este aplicabilă atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice.

Bonificațiile se vor acorda în cazul plății integrale a impozitului până la noul termen de 30 iunie 2020;

2.

Se prorogă termenul în care companiile pot depune solicitarea de restructurare, pe data de 31 octombrie 2020.

3.

Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonanțe și neachitate până la data încetării aplicării măsurilor prevăzute de această ordonanță (adică neachitate până la 30 de zile după încetarea stării de urgență), nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedura fiscală.

Nu se amână depunerea declarațiilor și plata taxelor, însă nu se calculează penalități de întârziere și nu se fac popriri, cu alte cuvinte dacă nu aveți disponibilitățile necesare pentru plata obligațiilor până la 25.03.2020, puteți să amânați plata lor, dar la un moment dat vor deveni scadente.

Așadar, trebuie să depunem declarațiile fiscale, însă nu se vor datora dobânzi și penalități dacă nu sunt plătite la 25 martie.

4.

Prin derogare de la prevderile art. 157.alin. (1) lit a) din Codul de procedura fiscală, obligațiile fiscale prevăzute la punctul 3 de mai sus nu sunt considerate obligații fiscale restante.

5.

Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

Aceste măsurile fiscale încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

6.

Prin derogare de la prevederile privind Codul Fiscal, contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plata a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

7.

Pe durata stării de urgență întreprinderile mici și mijlocii (definite astfel potrivit Legii 346/2004) care și-au întrerupt activitatea total sau parțial, în baza deciziilor emise de autoritățile competente pe perioada stării de urgență și care dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea (nu anularea) la plata a serviciilor de utilități -electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

8.

Prin derogare de la alte dispoziții legale în contractele în derulare, altele decât cele menționate la punctul  7, încheiate între întreprinderile mici și mijlocii, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

9.

Termenul pentru depunerea la Oficiul Registrului Comerțului a declarației privind “beneficiarul real” se prelungește cu 3 luni de la încetarea stării de urgență.

Echipa Paulopol Attorneys & Counselors vă stă la dispoziție pentru personalizarea sau implementarea oricăreia dintre măsurile de mai sus. Vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail office@paulopol.ro.

Autor: Av Cornelia Mitrofan