Due dilligence si conformitate

Due dilligence si conformitate

  • Analiza corporate a societății, în conformitate cu documentele de constituire, normele și politicile interne, precum și în ceea ce privește reprezentarea societății în faţa terţilor;
  • Analiza dreptului de proprietate asupra activelor companiei, istoria proprietăţii, alte drepturi reale;
  • Analiza mecanismelor contractuale pentru contractele existente, inclusiv acorduri bancare, contracte de finanțare, alte contracte acorduri, garanţii și angajamente aferente încheiate cu terțe părți;
  • Analiza aspectelor legate de resursa umană, contracte individuale de muncă, regulament intern, alte aspect legate de aplicarea legislației muncii;
  • Analiza aspectelor legate de autorizări și licențe necesare pentru desfășurarea activității societății;
  • Consultanță în elaborarea de sisteme complexe de conformitate, incluzând politici interne și proceduri care asigură respectarea prevederilor legale aplicabile.