Finantari si Fonduri Structurale

Finanțări și fonduri structurale

Asistență juridică și reprezentare atât în proiecte de finanțare rambursabilă, cât și în proiecte cu fonduri nerambursabile. Expertiza noastră se concretizează în următoarele programe actuale de finanțare:

IMM Invest, IMM Leasing, IMM Factor;

schema de ajutor reglementată prin OUG 130/2020 (microgranturi, granturi pentru capital de lucru, granturi pentru investiții)

schema de ajutor reglementată prin OUG 159/2020 (Electric UP)

finanțare pentru companiile mari, reglementate de Norma EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19

proiecte în cadrul POC, POR, POCU, precum și alte forme de finanțare.