Șomajul tehnic – procedură și implicații fiscale

Șomajul tehnic – procedură și implicații fiscale

In ultima ședință de Guvern, care a avut loc pe 18/19 martie 2020, s-au adoptat o serie de măsuri referitoare la mediul economic, inclusiv la modul în care se plătește indemnizația de șomaj tehnic. Măsurile au fost concretizate prin publicarea la data de 21 martie 2020 a Ordonanței de Urgenta nr 30 (“OUG 30”).

Vă prezentăm mai jos o scurtă informare în acest sens. Pentru situații particulare sau pentru mai multe detalii, vă rog sa ne contactați.

Vă informăm că indemnizația pentru angajații intrați în șomaj tehnic va fi decontată din bugetul de stat pe întreaga perioadă a stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, ca urmare a adoptării OUG 30. Prin șomaj tehnic se înțelege suspendarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului în cazul întreruperii/reducerii activității cauzate de dificultăți economice, tehnologice sau alte motive similare.

Potrivit Codului Muncii, salariații care nu mai desfășoară activitate (ale căror contracte de munca sunt suspendate) beneficiază de o indemnizație ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, indemnizație care în mod normal se plătește de către angajator din fondul de salarii.

Prin adoptarea OUG 30, indemnizația de șomaj tehnic de minim 75% din salariu de baza, se suporta din bugetul asigurărilor de șomaj. Suma maximă ce poate fi suportată de stat este de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 (salariul mediu brut este în prezent de 5.429 lei astfel că îndemnizația maximă brută este de 4.071 lei.).

Procedura de acordare a sumelor necesare plății indemnizației de șomaj tehnic pentru firmele a căror activitate a fost închisă de Ordonanța Militară 1 din 17 martie 2020:

Procedura este următoarea:

 1. Angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform Anexei nr.1;
 2. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
  2.1 Certificatul de situație de urgență eliberat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
  2.2 Lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație, semnată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform Anexei nr.2;
 3. Modelul certificatului de situație de urgență și condițiile de acordare a acestuia ar trebui să se aprobe prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în termen de maximum 5 zile de la intrarea în vigoare a OUG 30.
 4. Documentele prevăzute la punctele 2.1 și 2.2 de mai sus se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară, iar decontarea se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Față de mențiunile precedente de la punctul 4, opinăm că angajatorii vor plăti indemnizațiile din fondul propriu de salarii, urmând să se deconteze din bugetul asigurărilor de șomaj.

Utilizarea sumelor virate din bugetul asigurărilor de șomaj cu altă destinație decât cea stabilită de ordonanța de urgență, adică în afara plății indemnizației, atrage răspunderea penala.

Certificatul de urgență este prevăzut în Decretul nr. 195/2020 privind instituirea situației de urgență, dar nu există o machetă în acest moment. Nu exista nici norme metodologice referitoare la modul în care acest certificat poate fi emis de autorități, deci nu credem ca va putea fi folosit în curând.

Procedura pentru firmele a căror activitate nu a fost închisă prin acte normative, dar care au suferit pierderi ca urmare situației generate de situația COVID-19.

Aceasta se aplică acelor salariați ai angajatorilor ce își reduc activitatea ca efect al epidemiei și nu au capacitatea financiară de a efectua plata salariilor. Din păcate pentru această categorie de salariați, pot beneficia de indemnizație doar 75% din angajații cu contracte de muncă active, existente la data de 21 martie 2020, data intrării în vigoare a ordonanței.

Pentru această a doua categorie de salariați, unde s-a redus activitatea angajatorului, plata indemnizației se va realiza în baza unei Declarații pe propria răspundere a persoanei ce reprezintă angajatorul (“Declarația pe proprie răspundere”), din care să rezulte că încasările din luna anterioară depunerii declarației s-au diminuat cu un procent de minim 25% față de media încasărilor din lunile ianuarie și februarie 2020 și angajatorul menționează că nu poate achita salariile. Reținem așadar că discutăm de încasări și nu de nivelul veniturilor sau a cifrei de afaceri.

Modelul Declarației pe proprie răspundere va fi adoptat prin ordin al Ministrului muncii.

Pentru a se deconta sumele de la fondul de șomaj, angajatorii trebuie să depună în luna curentă pentru luna anterioară, prin poșta electronică, la agenția pentru ocuparea forței de muncă, o cerere însoțită de lista persoanelor ce beneficiază de această indemnizație.

Plata indemnizațiilor din fondul de șomaj se face în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentelor.

Foarte important! Indemnizația este supusă impozitului pe venitul din salarii și asigurărilor sociale obligatorii, ce sunt reținute de angajator din sumele primite de la fondul de șomaj. OUG nu permite acordarea deducerii personale la calculul impozitului pe venitul din salarii, având în vedere prevederile de la art. XI alin. (6) din OUG nr. 30/2020 coroborat cu art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Faptul generator al impozitului și al reținerii asigurărilor sociale se realizează în luna în care se încasează îndemnizația de la fondul de șomaj, iar impozitul și contribuțiile trebuie plătite până în data de 25 ale lunii următoare încasării banilor și se declară prin declarația 112. Pentru această indemnizație nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.

În concluzie, se vor transmite prin poșta electronică la agenția pentru ocuparea forței de muncă, următoarele documente:

a) Pentru angajații la care activitatea a încetat sau a fost diminuată ca urmare a deciziei autorităților ca urmare a instituirii stării de urgență:

 • Cerere, Anexa nr. 1;
 • Certificat de situație de urgență;
 • Lista persoanelor ce beneficiază de indemnizație (Anexa 3).

b) Pentru angajații la care s-a redus activitatea, generată de situația economică de ansamblu:

 • Cerere, Anexa nr. 2;
 • Declarație pe propria răspundere cu diminuarea încasărilor;
 • Lista persoanelor ce beneficiază de indemnizație (Anexa 3).

Dacă sunt necesare informații suplimentare sau clarificări, sau dacă doriți să vă asistăm în implementarea măsurilor de mai sus, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail office@paulopol.ro.

Autor: Av Florin Mihăileanu