Vă informăm că la data de 31.12.2020 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială.

Conform ordonanței, pentru contractele de muncă încheiate în perioada ianuarie-septembrie 2021 cu persoane care la data angajării sunt șomeri, dumneavoastră veți putea cere decontarea unei părți din salariul brut pentru fiecare dintre acești angajați pentru o perioadă de 12 luni. 

Categoriile de șomeri vizate de această normă sunt:

  • persoane în vârstă de peste 50 de ani;
  • persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29.

OUG 220 impune îndeplinirea unor condiții specifice pentru aceste persoane, condiții pe care le putem analiza pentru dumneavoastră dacă sunteți interesați de această facilitate.

 Ce condiții trebuie să respecte societățile ca să ia acești bani de la stat:

  1. Contractele de muncă trebuie încheiate pe perioadă nedeterminată.
  2. Este obligatorie menținerea contractelor de muncă timp de 12 luni după expirarea perioadei de 12 luni de în care dumneavoastră primiți subvenții.

Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale acestor persoane anterior termenelor prevăzute sunt obligați să restituie în totalitate agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat.

Cuantumul sumei ce urmează a fi primită de către angajator

Societățile care angajează șomeri din categoriile de mai sus primesc de la stat, lunar, pentru fiecare dintre angajați, jumătate din salariul brut, dar nu mai mult 2.500 de lei per angajat. Sumele prevăzute nu se cumulează, pentru același angajat, cu alte subvenții.

Procedura pentru decontarea sumelor

Inițial, angajatorii încheie cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă o convenție. În vederea încheierii convenției angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanță o cerere însoțită de documente justificative.

Pentru verificarea și decontarea sumelor lunare trebuie depus până la data de 25 a lunii următoare pentru care sunt solicitate sumele, un tabel nominal ce cuprinde salariații pentru care solicitați decontarea însoțit de o serie de documente.

Sumele lunare se decontează în termen de 15 zile de la data de 1 a lunii următoare celei în care au fost depuse documentele.

În cazul în care doriți să beneficiați de acest tip de decontare, vă putem asista pe parcursul întregii proceduri. Echipa noastră vă oferă servicii integrate de la analiza preliminară a îndeplinirii condițiilor și până la primirea de către dumneavoastră a acestor sume.

Pentru mai multe informații, nu ezitați să ne contactați pe adresa office@paulopol.ro.