Termenele fiscale (1)

În activitatea de zi cu zi a unei societăți, apar diferite modificări fiscale pe care contribuabilul trebuie să le efectueze până la un anumit termen stabilit de organul fiscal.

În seria de articole pe care o începem astăzi, vă vom prezenta cele mai frecvente 10 termene fiscale pe care un contribuabil ar trebui să le cunoască și să le respecte.

1. Obligația de înregistrare fiscală

Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal are obligația să se înregistreze fiscal, primind un cod de identificare fiscală.

În vederea obținerii unui cod de identificare fiscală, contribuabilul trebuie să depună la organul fiscal o declarație de înregistrare fiscală într-un termen de 30 de zile de la:

  • data înființării, în cazul persoanelor juridice, asocierilor și al altor entități fără personalitate juridică;
  • data stabilirii în România, în cazul persoanelor juridice străine care au locul exercitării conducerii efective în România;
  • data începerii activității pentru persoana fizică care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția celor care se înregistrează, potrivit legii speciale, la Registrul Comerțului;
  • data obținerii primului venit sau dobândirii calității de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice;
  • data obținerii primului venit, în cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice nerezidente care nu au un sediu permanent sau o reprezentanță în România.

În prezent, la înregistrarea unei persoane juridice la ONRC, se face automat și înregistrarea fiscală, astfel încât nu mai trebuie depusă declarația 010 dacă entitatea nu are angajați încă de la început sau nu se înregistrează în scop de TVA.