Termenele fiscale (2)

Continuăm seria de articole în care vă prezentăm cele mai frecvente 10 termene fiscale pe care un contribuabil ar trebui să le cunoască și să le respecte.

2. Modificări ulterioare înregistrării fiscale

Dacă apar modificări ulterioare înregistrării fiscale, contribuabilul are obligația de a le aduce la cunoștința organului fiscal prin completarea și depunerea declarației de mențiuni, într-un termen de 15 zile de la data producerii acestora.

3. Radierea înregistrării fiscale

La încetarea calității de subiect de drept fiscal, contribuabilul înregistrat fiscal trebuie să solicite radierea înregistrării fiscale, prin depunerea unei declarații de radiere, într-un termen de 30 de zile de la încetarea calității de subiect de drept fiscal și trebuie însoțită de certificatul de înregistrare fiscală în vederea anulării acestuia.

Atenție! Radierea se poate efectua și din oficiu, de către organul fiscal, ori de câte ori acesta constată îndeplinirea condițiilor de radiere a înregistrării și nu s-a depus declarație de radiere.