Termenele fiscale (3)

Continuăm seria de articole în care vă prezentăm cele mai frecvente 10 termene fiscale pe care un contribuabil ar trebui să le cunoască și să le respecte.

4. Declararea filialelor și a sediilor secundare

Contribuabilul are obligația de a declara organului fiscal central, înființarea de sedii secundare, în termen de 30 de zile de la:

  • data înregistrării / menționării acestora la Registrul comerțului sau în alte registre în care a fost înregistrată entitatea care le-a înființat;
  • data actului de înființare, în alte cazuri decât cele prevăzute la punctul anterior.

Pe de altă parte, contribuabilul cu domiciliul fiscal în România are obligația de a declara, într-un termen de 30 de zile, înființarea de filiale și sedii secundare în străinătate.

5. Înregistrarea sau modificarea domiciliului fiscal

În vederea înregistrării sau modificării domiciliul fiscal, contribuabilul trebuie să depună o cerere la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul. Această cerere se va soluționa într-un termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia prin emiterea deciziei de înregistrare / modificare a domiciliului fiscal care se comunică contribuabilului.

6. Avizul de inspecție fiscală

În situația în care urmează o verificare de la inspecția fiscală, trebuie să știți că această verificare este obligatoriu să fie comunicată printr-un aviz referitor la faptul că vor veni în inspecție, înainte de începerea efectivă a inspecției fiscale:

  • cu 30 de zile înainte pentru contribuabilii mari;
  • cu 15 zile înainte pentru ceilalți contribuabili.