Termenele fiscale (4)

Continuăm seria de articole în care vă prezentăm cele mai frecvente 10 termene fiscale pe care un contribuabil ar trebui să le cunoască și să le respecte.

7. Înregistrarea în scopuri de TVA – prin depășire plafon

Orice contribuabil care nu este înregistrat în scopuri de TVA, dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depășește plafonul de scutire (300 000 RON), trebuie ca într-un termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins sau a depășit acest plafon să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent.

Atenție! În urma publicării Legii nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 din 23 martie 2018 și care a intrat în vigoare pe data de 27 martie 2018, lege ce prevede noi reglementări în materie de înregistrare în scopuri de TVA, printre care modificarea plafonului de înregistrare în scopuri de TVA de la 220 000 la 300 000 lei, următoarele reguli tranzitorii sunt aplicabile:

– o societate care a fost înființată înainte de 31 decembrie 2017 va trebui să se înregistreze în scopuri de TVA dacă a depășit plafonul de 220 000 lei în perioada cuprinsa între 1 ianuarie 2018 și 1 aprilie 2018 (perioada de referință). În cazul în care plafonul de 220 000 lei nu este depășit pe durata acestei perioade de referință, atunci societatea respectivă va trebui să se înregistreze în scopuri de TVA dacă a depășit pragul de 300 000 lei până pe data de 31 decembrie 2018. Regula menționată anterior se aplică și în cazul societăților înființate în perioada de referință.

– o societate înființată după data de 1 aprilie 2018 va fi obligată să se înregistreze în scopuri de TVA dacă a depășit plafonul de 300 000 lei de la data înființării și până pe 31 decembrie 2018.

Contribuabilul trebuie să depună la ANAF formularul 010 însoțit de:

  • balanța analitică de la începutul anului și până în luna în care s-a depășit plafonul;
  • copie după certificatul de înregistrare la ORC;
  • cartea de identitate a administratorului / asociatului;
  • declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă societatea desfășoară sau nu activități economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora;
  • o copie după contractul de prestări servicii contabile (doar prima și ultima pagină).

8. Trecerea de la plătitor de TVA trimestrial la lunar

Contribuabilul înregistrat în scopuri de TVA care are perioada fiscală trimestrul, dar care efectuează o achiziție de bunuri intracomunitară taxabilă în România are obligația să își schimbe perioada fiscală la luna calendaristică începând cu:

  • prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;
  • a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru;
  • prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

În vederea schimbării perioadei fiscale a TVA de la trimestrul calendaristic la luna calendaristică, contribuabilul trebuie să depună la organul fiscal formularul 092 într-un  termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare care generează această obligație.