Titlurile executorii: Modificări privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Titlurile executorii: Modificări privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Vă informăm că în data de 11.09.2020 intră în vigoare Legea nr. 196/2020 (publicată în Monitorul Oficial nr. 822 din 08.09.2020) prin care se modifică Legea nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară (denumit în continuare „RNPM”).

RNPM (cunoscut până în 2018 sub denumirea „Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare” – „AEGRM”), este un registru public, structurat pe persoane și bunuri, care îndeplinește 2 funcții:

  • (a) de evidență a priorității creditorilor în caz de executare silită;
  • (b) de publicitate a actelor și operațiunilor juridice pentru care legea prevede necesară îndeplinirea formalitățile de publicitate. Mai exact, în RNPM se înscriu diferite operațiuni și acte juridice, cum sunt, dar fără a ne limita la: cesiuni de creanță, ipoteci mobiliare, fiducii, contracte de garanţie, de locaţiune, sechestre asigurătorii șamd.

Cea mai importantă modificare adusă de Legea 196/2020 constă în faptul că, începând din 11.09.2020, toate înscrisurile sub semnătură privată (adică semnate de părți, nu la notar) cărora legea le recunoaște caracterul de titlu executoriu, vor trebui înscrise în RNPM pentru a putea fi puse în executare (Ex.: Biletele la ordin, contractele de închiriere, contractele de împrumut, contract de ipotecă mobiliară).

Înscrierea în RNPM trebuie realizată chiar dacă legea specială care reglementează actul nu prevede expres că trebuie îndeplinite formalități de publicitate pentru acel act.

Cu titlu de exemplu, analizăm cazul unui bilet la ordin pe care îl veți primi de la un debitor al dvs drept garanție. Biletul la ordin este reglementat de Legea nr. 58/1934, lege care prevede că biletul la ordin este titlu executoriu, fără a face vorbire de îndeplinirea vreunei formalități de publicitate. În contextul modificărilor aplicabile începând cu 11.09.2020, înainte să puteți pune în executare biletul la ordin, acesta va trebui înscris în RNPM. În caz contrar instanța de judecată nu va încuviința executarea silită în baza respectivului bilet la ordin, iar executorul judecătoresc nu va putea efectua executarea silită la cererea dvs.

Condițiile înscrierii în RNPM:

  1. Existența unui înscris sub semnătură privată (facem precizarea că aceste modificări nu se referă și la actele încheiate în formă autentică, pentru care nu este necesară înscrierea în RNPM că să poată fi puse în executare);
  2. Înscrisul sub semnătură privată să fie valabil încheiat, conform legii care îl reglementează (spre ex., Legea 58/1934 pentru biletul la ordin, Codul Civil pentru contractul de ipotecă șamd);
  3. Prin lege, să fie recunoscut caracterul de titlu executoriu înscrisului sub semnătură privată.

Înscrierea în RNPM se poate face imediat după semnarea actului sau ulterior. Recomandăm să realizați înscrierea în RNPM cel mai târziu înainte de a cere executarea lui silită.

Întrucât și până la intrarea în vigoare a Legii 196/2020, echipa noastră a efectuat cu succes numeroase înscrieri în RNPM, pe această cale ne afirmăm disponibilitatea de a vă sprijin în acest demers.

În cazul în care vă este necesară înscrierea diferitelor acte în RNPM, nu ezitați să ne contactați pe e-mail la office@paulopol.ro.